SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1949  
OBSERVATORIUM ob1särvatω4rium l. op1-, l. -sær- l. -ser-, l. 01—, l. —302, n.; best. -iet; pl. -ier. Anm. I ä. tid användes ordet stundom med lat. böjning. PT 1758, nr 97, s. 3 (: uti .. Observatorio).
Etymologi
[jfr t. observatorium, ävensom eng. observatory, fr. observatoire; till OBSERVATOR; jfr OBSERVATION]
institution l. anläggning l. byggnad o. d. där astronomiska (äv. jordmagnetiska l. geodetiska o. d.) observationer utföras; äv. om meteorologisk station av första ordningen; om institutioner osv. för andra observationer än astronomiska vanl. med attribut angivande ändamålet l. funktionen. Swedenborg RebNat. 1: 231 (1715). Meteorologiska observatorier. Rubenson Meteor. 145 (1880). Kartverkets observatorium. SFS 1937, s. 1212. — särsk. bildl. Holland är .. et det bästa Observatorium för politiska Stjernkikare. SvMerc. 1763, s. 722. 2NF 26: 1065 (1917).
Ssgr: A: OBSERVATORIE-BYGGNAD. (observatorie- 1887 osv. observatorii- 18391866) konkret. Järta 2: 106 (1839).
B (†): OBSERVATORII-BYGGNAD, se A.
-RUM, n. rum inrett till observatorium. Alopæus BorgåGymn. 189 (1807; efter handl. fr. 1758).
Spoiler title
Spoiler content