SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1949  
OBSERVATÖR ob1särvatö4r l. op1-, l. -sær- l. -ser-, l. 4r, l. 01—, m.||(ig.); best. -en, äv. -n; pl. -er.
Ordformer
(förr ofta med fransk stavning. -ör 1759 osv.)
Etymologi
[av fr. observateur, av lat. observator (se OBSERVATOR)]
person som observerar l. gör observationer. — särsk.
1) person som gör naturvetenskapliga o. d. observationer l. iakttagelser; särsk. om person som anställts av meteorologisk l. hydrografisk station l. anstalt o. d. för att göra observationer rörande väderlek, nederbörd o. d. i sin hemort; förr äv. närmande sig bet.: astronom. I den ädle Observateurens Tyche Brahes tid. VetAH 1745, s. 90. Mannen borde aldrig blifva annat, än hållas till en .. sporrhund äller observatör. Linné Bref I. 2: 228 (1759). Olika observatörer göra öfverflyttningen af synens uppfattningar till hörselns olika. Frey 1849, s. 452. (N. N.) observatör (i Lövånger) åt Meteorologiska Anstalten. Lövånger 1: 37 (1942).
2) mil. militärperson som är utbildad l. beordrad att utföra observation (se d. o. 1 e); särsk. dels om manskap tillhörande artilleriets observationspersonal, dels om (tillfälligtvis) för observation avdelat manskap t. ex. vid ett infanteriförband. FörslSkjutinstrFältart. 46 (1882). SoldatinstrInf. 1946, s. 301.
3) person som gör iakttagelser (o. reflexioner) angående förhållanden o. tilldragelser i (den internationella) politiken l. i samhället l. kulturlivet l. rörande människor o. deras egenskaper o. handlingar o. d. En skarpsynt (politisk) observatör. LittT 1796, s. 24. En man med godt omdöme, en fin observatör. Hillman Palacio Valdés DJulR 65 (1912). DN(A) 1938, nr 97, s. 3. — särsk. (knappast br.) i uttr. observatör på ngt, iakttagare av ngt. Runeberg var .. tidigt observatör på människorna. Vasenius Top. 1: 249 (1912).
4) (diplomatisk) representant (för t. ex. ett land l. en regering) som är närvarande vid en (internationell) konferens o. d. i informationssyfte, men icke för att aktivt deltaga i förhandlingarna. 2NF 38: 338 (1926). Förenta staterna, som .. endast sända en observatör (till konferensen). DN(A) 1929, nr 208, s. 5. Regeringen skickade .. en observatör (för att följa rättegången). Västerb. 1944, s. 24.
Ssg: (2) OBSERVATÖR-SKOLA, r. l. f. mil. skola för utbildning av observatörer. Jungstedt Flygv. 175 (1925).
Spoiler title
Spoiler content