SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1949  
OHE, interj.
Etymologi
(†)
1) ss. uttryck för förakt o. dyl. l. ss. hot. The .., / Som öffwer migh ropa och skrija, / Til stor föracht: Ohe, Ohe. Gyldenhielm Capt. O 1 a (1632). Hamb. (1700).
2) ss. anrop l. lystringsord. Hitåt! .. ohé! OPSturzen-Becker i IllT 1862, nr 5, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content