SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OM, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 705):
(III 7) OMFERNISSA, v., -ning. fernissa (ngt) på nytt. GotlLT 1852, nr 17, s. 3.
(III 7) OMFILA, -ning. fila (ngt) på nytt; jfr fila 1. Alla stighiulständerne, som äro förnötte omfilas. VGR 1782, Verif. s. 487. särsk. bildl.; jfr fila 3. Strömborg Runebg IV. 2. 1: 247 (i handl. fr. 1853). Omsider blir den då färdig, denna panegyrik, som Dati ”filat och omfilat” i några år. Hedin Ludv14Tid. 90 (1895).
(III 7) OMFINA, v. (†) eg.: på nytt rena (ngt); göra (ngt) renare, raffinera (ngt). (Vad är) Lefren annat än een wärkstadh til at omfijna, skära och rödfärga then wällingen, som henne ifrån .. Magan, tilsändes. Columbus BiblW O 3 b (1674).
(I 1) OMFJÄTTRA. (†) slå i bojor; anträffat bl. i bildl. anv.: binda, kuva, dämpa o. d. Hvart hvälfvande år omfjettrar det häftiga lynnet, / Likasom spindeln spinner den kufvande tråden om flugan. Runeberg 1: 14 (1832). Frey 1845, s. 422.
(I 1, 2 a) OMFLADDRA. (i poesi l. vitter stil) fladdra kring (ngn l. ngt).
a) om fjäril, (liten) fågel o. d.; jfr fladdra 1. Wallin Rel. 2: 275 (1827). Bin och fjärilar omfladdrade rankorna och drucko nektar. Knös Elfv. 79 (1852). Hammargren SvSångfågl. 26 (1889).
b) om löst hängande föremål, klädesplagg, hår o. d.; jfr fladdra 2. Drägten, som fotsid föll, omfladdrade stegen. Adlerbeth Æn. 15 (1811). Håret omfladdrar pannan. Sundén (1887).
Spoiler title
Spoiler content