SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OM, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 705):
OMLUPEN, se omlöpa.
(I 1) OMLYCKT, p. adj. (†) i uttr. innan omlyckta dörrar, inom lyckta dörrar. Schmedeman Just. 150 (1615).
OMLYSA, v.
1) (i poesi l. högre stil) till I 1, i p. pf.: kringstrålad. Se Engeln ner ur palmen sväfva, / Omlyst af månens bleka sken. Zeipel 41 (1822).
2) (†) till III 4 b, 7: utlysa l. utsätta (ngt) till annan dag l. tid. VRP 1674, s. 70. Fast Sokne Stämmor dertill 2ne gånger blifvit utlyste, men åter omlyste. VDAkt. 1781, nr 471.
OMLÄGG, n. [till omlägga] (i fackspr.) om skyddande hölje omkring ngt. (Slang) af vulcaniserad kautschuk med .. ett omlägg eller utvändigt öfverdrag af väf. TT 1899, Allm. s. 39. SFS 1911, nr 80, s. 79.
Spoiler title
Spoiler content