SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1950  
O- ssgr (forts.):
ONOGA, adj. (föga br.) som icke är noggrann l. granntyckt l. nogräknad; jfr noga 6, 7. Petersson FysUnders. 188 (1908; om beteende). Larsson i By GGodTid. 154 (1941).
Spoiler title
Spoiler content