SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OPERÖS (- -ö´s Dalin), äv. OPEROS, adj. -are.
Ordformer
(-eus(e) 1697c. 1800. -os 1721. -ös 18111871)
Etymologi
[jfr t. operös, eng. operose; av lat. operosus, till stammen i operari (se OPERERA)]
(†) arbetsam, mödosam, dryg. RARP 16: 321 (1697). Jag har hela långa tiden bortåt varit sysselsatt med et mycket operöst arbete af ringa interesse, nemligen analysen af Porla källevatten. Berzelius Brev 13: 203 (1833). ÖresundP 1848, nr 2, s. 3. Dalin (1871).
Spoiler title
Spoiler content