SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OPPORTUNISM -tunis4m l. -tɯn-, l. 0104, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. opportunismus, eng. opportunism, fr. opportunisme; till OPPORTUN]
om (numera i sht klandervärd) anpassning efter för tillfället rådande omständigheter l. efter de bestämmandes inställning l. inflytelserika gruppers önskningar o. d.; (ngns) läggning för opportunt handlingssätt, principlöshet, ”anpasslighet”; äv.: konjunkturpolitik (se d. o. 1). Opportunism .. kan icke nog lofordas hos den, som verkligen har .. några ideal. Noreen SprSt. 1: 207 (1895). Mot .. (renässansmänniskornas) opportunism .. kontrasterar bjärt .. (Dantes) karaktärs orubbliga fasthet. Söderhjelm ItRenäss. 47 (1907). Hållningslös opportunism. Hagberg VärldB 183 (1927).
Spoiler title
Spoiler content