SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
O- ssgr (forts.):
ORANSONAD, p. adj. (†) = oransonerad, p. adj.1 LPetri Kr. 93 (1559).
ORANSONERAD, p. adj.1 (†) om person: för vilken lösepänning icke erlagts, icke friköpt. Oransonerad slaf, krigsfånge. Murberg FörslSAOB (1791).
ORANSONERAD, p. adj.2 om vara o. d.: icke ransonerad. Oransonerade livsmedel. UNT 1921, julnr s. 12. TurÅ 1942, s. 337.
Spoiler title
Spoiler content