SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1952  
PERSPEKTIV pær1späkti4v l. pär1-, l. -spek-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[av eng. perspective l. fr. perspectif; av senlat. perspectivus, optisk (efter gr. ὀπτικός; jfr OPTISK), avledn. av lat. perspectus, p. pf. av perspicere, se igenom, genomse, genomskåda, av per, genom (se PER, prep.), o. specere, se (jfr SPEJA, SPÅ). — Jfr ASPEKT, INSPICIENT m. fl., ävensom PERSPEKTIV, sbst., PERSPIKUITET]
(i fackspr., föga br.) perspektivisk. Perspektivt seende. TT 1942, Allm. s. 305.
Spoiler title
Spoiler content