SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1952  
PESTILENSISK l. PESTILENTISK l. PESTILENSK, adj.
Ordformer
(-ensisk 1640c. 1740. -ensk 16351654. -entisk 15821815. -entzisk (-enzisk) 15881682. -entzsk (-endsk, -entsk) 15781770)
Etymologi
[jfr d. pestilensisk, pestilentisk, t. pestilenzisch; till PESTILENS, PESTILENTIA]
(†)
1) om (yttring av) sjukdom: som har karaktären av resp. härrör från l. har uppkommit gm pest (l. liknande epidemisk sjukdom), pestartad. BOlavi 44 b (1578). Pestilentiska boldar och blemor. PErici Musæus 2: 247 b (1582). Berch Hush. 90 (1747).
2) om smittoämne, luft, vätskor, dunster o. d.: som ger upphov till pest, pestförande; förpestad; äv. bildl. Pestilentisk förgifft. L. Paulinus Gothus Com. 59 (1613; bildl.). Pestilentisk smitta. JGOxenstierna 4: 365 (1815).
3) om levande varelse: pestsjuk, pestsmittad. En predikant för dhe pestilensiske. ConsEcclAboP 101 (1657).
4) om tid: då pesten härjar, pest-. Pestilentziske Tijdher. L. Paulinus Gothus Pest. 6 b (1623). ConsEcclAboP 101 (1657).
5) som har avseende på pest(en). Dawidz Pestilenziske Beskriffuelse. L. Paulinus Gothus Pest. 6 a (1623).
Spoiler title
Spoiler content