SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1952  
PESTILENTIALISK (pästilänntsiálissk Dalin), adj.
Ordformer
(-len- 15901904. -lien- 1825. -tial- 15901904. -tzial- 16061737)
Etymologi
[jfr d. pestilential(i)sk, t. pestilenzialisch; efter mlat. pestilentialis, till lat. pestilentia (se PESTILENS)]
(†)
1) = PESTILENSISK 1. PPGothus Und. F 4 b (1590). Dalin (1855). Ekbohrn (1904).
2) = PESTILENSISK 2; äv. om ohälsosamt klimat o. d. Lindestolpe Pest. 38 (1711). Cottin Math. 2: 77 (1825). BL 19: 217 (1850).
3) om ort l. arbetsplats o. d.; eg.: där pest (ofta) härjar; närmande sig bet.: ytterst ohälsosam. Then pestilentialiske grufwan: som i Rom uthsprungen så många förderfwade. Isogæus Segersk. 1180 (c. 1700). Den lilla pestilentialiska ön Walcheren. MoB 7: 158 (1810).
4) = PESTILENSISK 3. Murenius AV 64 (1640). Pfeiffer (1837).
6) bildl.: avskydd som pesten, förhatlig. Dessa sifferluntor, som äro mig så högst angelägna och dock så pestilentialiska. Almqvist TreFr. 1: 34 (1842).
Spoiler title
Spoiler content