SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1952  
PESTIFERERA, v.
Etymologi
[av ä. fr. pestiférer; till lat. pestifer, smittosam (jfr fr. pestifère, pestiféré), till pestis (se PEST) o. ferre, bära, bringa (jfr KONFERERA, REFERERA m. fl.)]
(†) föra pestsmitta; särsk. i p. pr.: pestförande, förpestande. Pestifererande stank. DvSchulzenheim PVetA 1799, Bih. s. 93. Pfeiffer (1837).
Spoiler title
Spoiler content