SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
POEM pωe4m, äv. 4m (poe´m ((med) öp(pet) e) Weste, poä´m Dalin), n. (JGOxenstierna Dagb. 38 (1769) osv.) ((†) r. l. m. Dalin Vitt. II. 6: 82 (1739), MoB 2: 127 (1796)); best. -et (ss. r. l. m. -en); pl. =, i sht förr äv. (ss. r. l. m. alltid) -er; förr äv. POEMA, n. Anm. I äldre tid användes ordet ngn gg med latinsk böjning. Arvidi 9 (1651: Poëmata eller Dichterna). Därs. 19 (: om the åtskillige Poëmatis eller Dickter, som).
Ordformer
(poem (-ë-) 1698 osv. poëma 16511738. poeme (-ë-) 17391837)
Etymologi
[jfr d., t. o. eng. poem, fr. poème, lat. poema; ytterst av gr. πόημα, ποίημα, ngt gjort l. skapat, poetiskt värk, till ποιεῖν, göra. — Jfr POESI, POET]
(numera företrädesvis i vitter stil) dikt, skaldestycke; numera i sht om (i sht kortare) (central)lyrisk dikt; i sht förr äv. om längre (episk l. didaktisk) dikt l. om diktcykel; äv. i utvidgad anv., om kortare prosastycke av lyrisk karaktär (jfr a); jfr DIKT, sbst.1 3 a anm. Beskrivningen av sommarlandskapet har i boken blivit ett litet poem på prosa. Arvidi 9 (1651). Jag slöt mitt Poeme öfver åskan, ett arbete som jag ännu finner ganska härligt. JGOxenstierna Dagb. 38 (1769). Det sköna i et godt poem ligger ej i en och annan rad, et och annat .. vågadt uttryck. Höijer 4: 483 (1798). För närvarande är jag sysselsatt med ett större poëm, Frithiofs Saga. Tegnér (WB) 4: 202 (1822). (Metaforerna) äro delar av poesien, men också själva poemer i smått med de för sådana typiska dragen. Holmberg InbillnVärld II. 1: 182 (1929). Ett erotiskt poem (som förtjänar namnet dikt) är ingen fotografiplåt. 3SAH 51: 175 (1940). jfr (†): Att poemet (dvs. bibelboken Predikaren) är skrifvet i Salomos namn .. är intet tvifvel. Agardh ThSkr. 1: 4 (1842, 1855). — jfr BEGRAVNINGS-, KLINGKLANG-, PROSA-, TANKE-POEM. — särsk. i utvidgad anv.
a) (†) om värk på prosa: prosastycke, berättelse, roman. Hwasser VSkr. 2: 212 (c. 1850; om Walter Scotts roman Ivanhoe).
b) bildl., om ngt vackert l. stämningsfullt som liknas vid en lyrisk dikt, särsk. om arkitektoniskt värk; jfr DIKT, sbst.1 3 a β. Christiansborg är en duktig och bastant prosa i Byggnadskonsten, då vår Konungaborg .. är ett härligt architectoniskt Poem. Nicander Minn. 1: 27 (1831). Sjelfva den politiska verldens företeelser voro .. (under den nyromantiska brytningstiden), esomoftast, poemer. Atterbom Minnest. 2: 275 (1842). Den tryfferade Hamburgerankan visade sig vara ett helt litet poem i matlagningskonst. Essén Vap. 24 (1917). jfr FÄRG-POEM.
Ssgr: POEM-BOK. (†) bok som innehåller dikter. AnderssonBrevväxl. 1: 22 (1839). Svedelius Repr. 549 (1889).
-CYKEL. (†) diktcykel. Almqvist TreFr. 3: 271 (1843).
-FÖRFATTARE. (tillf.) om lyriker. ASScF VIII. 2: 59 (1863, 1867). Strindberg SvFolk. 2: 228 (1882).
-RIK. (†) bildl.: poesirik, poetisk; jfr dikt-rik. Almqvist GMim. 3: 58 (1842).
Avledn.: POEMATISK, adj. [av gr. ποιηματικός] (†) poetisk, lyrisk. Poëmatiska dichter. Rydelius Förn. 107 (1720, 1737).
Spoiler title
Spoiler content