SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
POLYFEMIST pol1yfemis4t l. 0104, m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[till namnet på tidskriften POLYFEM]
litt.-hist. medlem av den nyromantiskt sinnade krets i Stockholm som 18091812 utgav den skämtsamt polemiska tidskriften Polyfem; jfr FOSFORIST. Polyfem I. 12: 3 (1810). Ljunggren Hammarsk. 17 (1952).
Spoiler title
Spoiler content