SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1954  
PRENNING, sbst., anträffat bl. i pl. -ar.
Etymologi
[av oklart urspr.]
(†) underpris vartill ngn (efter prutning från köparens sida) säljer en vara? (Landbofogden) skall och achta att Bonden icke taar Prenningar på Sädh, som de giöra, nembligen 6 Daler på een Tunna Rogh (som borde betalas med 10 daler), ett Pund Kött för ett Lasz Höö. Rålamb 13: 110 (1690).
Spoiler title
Spoiler content