SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1954  
PRODUCIBEL, adj.
Etymologi
[jfr t. produzibel, eng. producible; till senlat. producibilis, till lat. producere (se PRODUCERA)]
(†) möjlig att förete l. frambringa l. åstadkomma. Biberg 1: 133 (c. 1814). Nyblæus Forskn. III. 2: 128 (1888).
Spoiler title
Spoiler content