SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1954  
PRODUCENT prω1dɯsän4t l. prå1- l. prωd1- l. prod1-, l. -us-, m.||ig., om sak r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(-end c. 1814. -ent 1710 osv.)
Etymologi
[jfr t. produzent, eng. producent; av lat. producens (gen. -entis), till producere (se PRODUCERA)]
1) (†) jur. motsv. PRODUCERA I 1: person som för ngn (särsk. för myndighet) framlägger l. presenterar l. företer l. uppvisar ngt (särsk. ett dokument l. bevis o. d.) l. som framför ett vittne (inför en domstol); motsatt: ”produkt” (se d. o. 2). Producenten af wexlen. FörarbSvLag 2: 360 (1710). Den, som .. inlemnat eller förevist ett skriftligt bevis, kallar man för korthetens skull vanligen Producent. Schrevelius CivPr. 313 (1853). Dalin (1871).
2) motsv. PRODUCERA I 5: person l. land o. d. som producerar l. alstrar ngt.
a) motsv. PRODUCERA I 5 (d o.) e: person (företagare) l. land o. d. som producerar nyttigheter av ngt slag (fabriksvaror, livsmedel o. d.), tillvärkare, fabrikant, odlare. Phosph. 1810, s. 367. Producenter af spanmål. Järta 2: 235 (1823). Sverige (är) en av världens förnämsta producenter av många värdefulla produkter. Bolin KemVerkst. 120 (1942). (På torget) skedde den direkta kontakten mellan producenter och konsumenter. Paulsson SvStad 1: 11 (1950). — jfr FRÖ-, JÄRN-, KOPPAR-, LIVSMEDELS-, MJÖLK-, SMÖR-, SOCKER-, SPANNMÅLS-, STÄRKELSE-, SÄDES-, ULL-, ÄGG-PRODUCENT m. fl.
b) (†) motsv. PRODUCERA I 5 f; om författaren till ett litterärt alster. Hammarsköld SvVitt. 2: 259 (1819).
c) (numera bl. tillf.) i allmännare anv., motsv. PRODUCERA I 5 g. Phosph. 1813, s. 238. Ett fonem kan reproduceras .. af en annan individ, som af den förre producenten ”lär sig” fonemet. Noreen VS 3: 10 (1905).
3) [efter fr. produisant] (†) mat. faktor (se d. o. II 1). Pfeiffer (1837). ÖoL (1852).
Ssgr (till 2 a): PRODUCENT-BIDRAG~02, äv. ~20. bidrag som utgår till producent för produktion av viss vara. SFS 1939, s. 2413. Producentbidrag utgår .. för mjölk .., som (osv.). Därs. 1943, s. 1265.
-FÖRENING. 2NF 24: 420 (1916).
-HANDEL. handel bedriven av producenterna själva (utan mellanhand). HandInd. 15 (1926).
-KARTELL. HandInd. 8 (1926).
-KOOPERATION. produktionskooperation. HandInd. 108 (1926).
-ORGANISATION. 2NF 27: 1437 (1918).
-SAMMANSLUTNING~0020. konkret: sammanslutning av en grupp producenter i syfte att tillvarataga medlemmarnas ekonomiska intressen i deras egenskap av producenter. 2NF 14: 776 (1910).
-VARA, r. l. f. vara som förbrukas av producent i o. för tillvärkning av annan vara. 2SvUppslB (1952).
Spoiler title
Spoiler content