SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1954  
PROGNATISM prå1gnatis4m l. prω1- osv., r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(äv. -gnath-)
Etymologi
[jfr t. prognathismus, eng. prognathism, fr. prognathisme; till PROGNAT(ISK)]
antropol. (förekomsten av) egenskapen att vara prognat. Retzius EthnolSkr. 49 (1844). SvUppslB (1935).
Spoiler title
Spoiler content