SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1955  
PUCKELANS, sbst.
Etymologi
[möjl. till BUCKA, v.1, äldre sidoform till BOCKA, v.1, efter mönster av sådana ord som KONDOLEANS]
(†) bugningar, hövlighet? Jag har brukatt både hooth och låckande samt höflighet, och puckelans nog, män altt fåfängt. KKD 12: 190 (1703).
Spoiler title
Spoiler content