SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1955  
PUDESAI l. BODDESAI l. OPSAI l. PODESAIEN l. PODESOJ (podeso´j (med) öp(pet) o Weste) l. PUDESOJ l. UPSAIN, n.; best. -et l. -t; pl. (om olika slag) -er.
Ordformer
(boddesai 1648 (: Sidhen Boddesai). budssai 1663. oppasi 1649 (: Sidhen Oppasi). opsai (oph-, opp-, -saj) 1645 (: Side Opsai)1674. opsayn 1680. opsäyn 1667. padesin 1674. padesoj (-soy, -zoij) 17611815, 1879. padysoy 1766. peau de soye 1753. podesaien (-aj-) 16721674. podesaÿ 1663. podesoui 1803. podesoi (-soy) 17511807. podijsoii 1787. podisoij 1787. poidisoi 1784. poudesay (-saÿ) 16541672. poudesoj (-soi) 17631788. poudesoie 1797. poudesway 1663. pousai 1689. puddesai 1650. puddesä 1650. pudesaien 1670. pudesaij (-saÿ) 16541671. pudesain (-saijn, -saÿn) 16731687. pudesein 1667. pudesoy 16701716. pudesäjen (-säij-) 17181719. pudisajn 1673 (: siedenpudisajns förkläde). purdisåg 1759 (: purdisågshufva)c. 1790. purt säÿ 1672. putsai 1669 (: Sijden putzaÿ)1676 (: siden Putsais Jacka). putsain 1672 (: Putsaÿnss Kragetröÿa)1674. put saÿen 1683 (: Put saÿens Natt Kiortel). putseijn 1675 (: Sijden Putseijns Kiortill). putz saijen 1689 (: putz saijens Rock). putzwahr 1673. upsain 1687 (: Siden Upsain))
Etymologi
[jfr holl. poudesoy, pourdesoy, t. pou(t)-de-soie, poult-de-soie, eng. paduasoy; av fr. pou(t)-de-soi, poul(t)-de-soie, till soie, siden, silke (se SIDEN), f. ö. av ovisst urspr.]
(†) ett slags (i sht under 1600- o. 1700-talen använt) glanslöst o. grovt sidentyg. KlädkamRSthm 1650 A, nr 78. Grått Poudesway till att Vtbättra konungens Byxor medh. Därs. 1663, s. 310. Till brudklädning: 28 al. purdisåg. Fatab. 1911, s. 93 (c. 1790). Stråle RörstrH 65 (1879; efter handl. fr. 1770). — jfr SIDEN-PUDESAI.
Ssgr (†): PUDESAI- l. (vanl.) PUDESAIS-HUVA. Fatab. 1911, s. 80 (1759).
-KAPPA, r. l. f. BoupptSthm 7/3 1663. 1 Suart Podesajens kappa medh Larefft underfodrat. Därs. 1676, s. 38 b, Bil. (1674).
-KLÄNNING. BoupptSthm 1672, s. 478 b. Därs. 1680, s. 80 b, Bil. (1673).
-KRAGETRÖJA. kragförsedd blus l. tröja av ”pudesai”. BoupptSthm 1672, s. 128 b.
-LÅNGKOFT. BoupptVäxjö 1787.
-NATTKJORTEL. BoupptSthm 1683, s. 596 b.
-SALOPP. 1 svart purdisågssalop. Fatab. 1911, s. 81 (1759).
-TRÖJA. (pudesai- 1804. pudesais- 16731803) BoupptSthm 1680, s. 80 b, Bil. (1673). BoupptVäxjö 1804.
Spoiler title
Spoiler content