SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1955  
ssgr (forts.; jfr anm. sp. 2716):
(III 2) PÅ-SADLA, förr äv. -SALA, v.1, -sadling. lägga på o. fastgöra sadel på (häst o. d.), sadla på. Hästen stod påsadlad utanför stallet. Alla legde Hästar .. skola påsalas vthi Directeurens Gård. SthmStadsord. 1: 187 (1662). särsk. (i formen -sadla) (numera knappast br.) bildl., = -sala, v.2; äv. ss. vbalsbst. -sadling i konkret anv., = -salning (se -sala, v.2 slutet). Båda slanorna (i vinkelbommen) äro påsadlade på de ställen, der föreningsbandet ligger an mot de samma. TT 1883, s. 104. Därs. (: påsadlingen).
(III 2) -SALA, v.2, -ning. [sannol. etymologiskt identiskt med -sala, v.1 (se -sadla)] (i fackspr., i sht byggn. o. snick.) anbringa l. lägga på list(er) l. bräda (bräder) l. bjälke (bjälkar) l. träkonstruktion o. d. (förr äv. lager av metall; se slutet) på (ngt) för att öka dess tjocklek l. bredd l. höjd l. styrka; förse (ngt) med pålägg (av trä); äv. i uttr. påsala ngt med ngt. Hjulstocken, påsalad med plank. JernkA 1819, s. 92. Ytterdörren påsalas och gångjernen riktas. TLev. 1892, nr 26, s. 1. Översta bjälklaget, som .. påsalas så att takpanelen får fall. HantvB I. 6: 181 (1938). särsk. ss. vbalsbst. -ning i konkretare anv., om list(er) l. bräda (bräder) l. bjälke (bjälkar) l. träkonstruktion o. d. (förr äv. lager av metall) som anbringa(t)s på ngt för att öka dess tjocklek osv.; stundom: pålägg (av trä). Hjertstocken är i ottkant .. med fyrkantig påsalning .. midt på, där järnaxeln går igenom. VetAH 1760, s. 215. Den (på stången) fastnade (järn-)Klunsen slås varligen tillhopa under Vattenhammaren och indoppas å nyo uti Härden att få ny påsalning. Rinman JärnH 406 (1782); möjl. till huvudmomentet. 2NF 26: 1455 (1917). Bildmark Entrepr. 146 (1921).
(I 13, 15, III 2) -SALTA, -ning. (numera bl. tillf.) (på)strö salt på (ngt). Dähnert 310 (1746). De flästa (vilja), at Laxen skal ligga et dygn, .. innan den påsaltes. VetAH 1752, s. 94. Wingård Minn. 7: 50 (1847). särsk. bildl., med avs. på skrift: göra (ngt) mustigare l. mera pikant o. d. (gm tillsatser l. ändringar), krydda (se krydda, v. 2); jfr salta. Stycket är skrifvet i Stockholm och här (i Uppsala) påsaltadt. SÖdmann (1818) i 2Saml. 4: 162.
Spoiler title
Spoiler content