SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1955  
ssgr (forts.; jfr anm. sp. 2716):
PÅ-TA, v.2, se påtaga.
(III 2) -TACKLA, -ing. Lundell (1893).
1) sjöt. = på-rigga. Platen Glascock 1: 43 (1836).
2) (tillf.) bildl.: klä(da) på (ngn); särsk. i fråga om påsättande av finare klädsel. Knorring Förh. 3: 382 (1843; i fråga om påklädning av brudutstyrsel).
3) fisk. sätta på (ngt) ss. agn (vid fiske med drag, spinnspö l. metspö). Sparre Spinnspö 14 (1930).
(I 24 c δ) -TADLA. (†) tadla l. klandra l. påtala (ngt). Samma fauter, som han hos en annan kunnat på tadla. Sahlstedt Hoffart. 29 (1720; möjl. icke ssg).
Spoiler title
Spoiler content