SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
RADA, sbst.2, r. l. f.
Etymologi
[ombildning av RADEL]
(†) bärgv. = RADEL. (Stampsanden) frånskiljes genom en uppstäld rada. NoraskogArk. 5: 531 (1796).
Spoiler title
Spoiler content