SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
RAD, sbst.3, r. l. m.
Etymologi
[sv. dial. rad, vagnskorg med lösa sidobräder för transport av gödsel l. grus o. d., dyngrad, långrad, dyngvagn, rader, n., dyngvagn; sannol. samhörigt med sv. dial. rade, (djur)skelett, kärnhus, enklare dörrkarm, nor. dial. rade, hjälle, o. RAD, sbst.1; jfr RAD, sbst.2]
(†) flake l. vagnskorg med lösa sidobräder; i ssgn DYNG-RAD.
Spoiler title
Spoiler content