SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
RAPPSKALL rap3~skal2, n.; best. -et.
Etymologi
[sv. dial. (Smål., Gotl.) rappskall; möjl. av RAPP, adj., l. RAPPA, v.4, o. SKALL; jfr sv. dial. (Gotl.) rappskakel, ingående undersökning, rappskakning, handlingen att ruska upp ngn, mönstring, undersökning, rabbskakning, rannsakning, oordning, väsen, rabbskaka, rannsaka, sv. dial. (Finl.) rappskala, ströva omkring för att söka efter ngn]
(i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat) hastig l. sträng undersökning, efterspaning. Lundell (1893).
Spoiler title
Spoiler content