SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
RAPS, sbst.3, n.; best. -et.
Etymologi
[möjl. etymologiskt identiskt med RAPS, sbst.2; jfr dock äv. RAPS OM RAPS]
(†) av oreda präglad brådska, tillfälle då man har bråttom l. då det är stökigt o. d. Det brefwet kom rätt som wij skulle bryta opp, och har i det rapset blifwit förlagt. KKD 6: 24 (1707).
Spoiler title
Spoiler content