SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1956  
RASP ras4p, sbst.1, m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[sannol. till RASPA, v. (i bet. 4); se närmare den etymologiska avdelningen under DJÄKNE-RASP]
äldre öknamn på lärjunge vid lärovärk (i Växjö). Seminaristerna (i Växjö) .. fruktade ej ”rasparna”. Aldén Hemma 86 (1927; om förh. på 1800-talet). — jfr DJÄKNE-RASP.
Spoiler title
Spoiler content