SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1956  
RASP ras4p, sbst.3, n. (Dalin (1855) osv.) l. r. l. m. (IErici Colerus 2: 368 (c. 1645) osv.); best. -et resp. -en.
Etymologi
[jfr d. raspe, (ä.) d. rasp; av t. raspe, sannol. etymologiskt identiskt med RASP, sbst.2]
veter. muggartad hudsjukdom hos hästar o. nötkreatur, kännetecknad av förstoring av hudpapillerna o. stark avsöndring av hornartade l. smörjiga massor (särsk. i form av vårtlika bildningar o. ofta genomdragna av tvärgående sprickor) på extremiteterna (vanl. ovan kotleden, särsk. på skenbenets baksida l. i frambenets knäveck l. i hasvecket); i ä. fackspr. äv. med innebörden fattad o. avgränsad på olika sätt; jfr RAPPEN. IErici Colerus 2: 368 (c. 1645). Rasp .. (är) en muggartad sårnad eller svulst bak på knäveket af framfötterna. Florman Abildgaard 48 (1792). Rasp .. har man kallat en mer eller mindre fuktig sårnad förbunden med sprickor i huden på främre delen af Hasen i sjelfva vecket. Ehrengranat Hasl. 30 (1809). Vennerholm HästIOperKir. 397 (1914). 3NF 14: 397 (1931).
Spoiler title
Spoiler content