SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
RECEVERA, v. -ade.
Etymologi
[jfr eng. receive; av fr. recevoir, av lat. recipere, mottaga; etymologiskt identiskt med RECIPIERA. — Jfr RECEVÖS]
(†) mottaga (ngn). Hennes Maj:t frågade migh huru dhet kom sigh at hon så mycket herligen receverades. HSH 16: 153 (1667).
Spoiler title
Spoiler content