SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
RECESSION re1säʃω4n l. res1-, l. -eʃ-, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. rezession, eng. recession, fr. récession; av lat. recessio (gen. -ōnis), tillbakagång, tillbakavikande, vbalsbst. till recedere (se RECEDERA)]
geol. i fråga om gm avsmältning minskande landis l. glaciär: tillbakavikning, tillbakaskridning. Ymer 1918, s. 308. Landisens definitiva recession. SvGeogrÅb. 1934, s. 10.
Ssgr (geol.): RECESSIONS-HASTIGHET~002 l. ~200. Caldenius o. Sandegren VLandIstid. 83 (1925).
-INTERVALL. särsk. konkret, om glacifluvial avlagring som bildats vid ett avbrott l. uppehåll i landisens recession. Fennia 36: 183 (1915).
-MORÄN. låg o. smal (vanl. långsträckt) ändmorän som avlagrats under vinterstillestånd i landisens avsmältning, årsmorän; särsk. i pl., om en serie intill varandra liggande sådana moräner. GeolFF 1918, s. 849.
-STADIUM. i landisens recession. Fennia 36: 449 (1915). SvGeogrÅb. 1943, s. 146.
Spoiler title
Spoiler content