SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1956  
REDOX- redok3s~.
Ordformer
(äv. red-ox-)
Etymologi
[jfr t. redox-, eng. redox, redoxprocess (äv. ss. förled i ssgr); av red- i REDUKTION o. ox- i OXIDATION]
kem. i ssgr angivande ngt som innebär l. har avseende på reduktion o. oxidation.
Ssgr (kem.): REDOX-POTENTIAL. [jfr t. redoxpotential] potential som utgör mått på den intensitet varmed reduktion o. oxidation sker vid en redoxprocess. SvUppslB 22: 607 (1935).
-PROCESS. kemisk process varvid ett ämne reduceras o. ett annat oxideras. SvUppslB 22: 607 (1935).
-REAKTION. jfr -process. TSvLärov. 1953, s. 131.
-SYSTEM. [jfr t. redoxsystem] par av ämnen som (i lösning) tillsammans (kunna) genomgå en redoxprocess. Smith OrgKemi 221 (1938).
-TITRERING. [jfr eng. redox titration] titrering (titreranalys) som har avseende på ett redoxsystem. Hägg KemReaktL 153 (1940).
Spoiler title
Spoiler content