SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1956  
REFLEXO- refläk1so- l. -sω-.
Etymologi
[jfr t. o. eng. reflexo-, ry. reflekso-, latiniserad ssgsform av REFLEX, sbst.]
(i fackspr.) i ssgr.
Ssgr (i fackspr.): REFLEXO-LOG—4. person som ägnar sig åt l. är hemmastadd i reflexologi; äv.: anhängare av reflexologin ss. fysiologisk-psykologisk teori. PedT 1951, s. 10.
-LOGI—04. [jfr t. reflexologie, eng. reflexology, ry. refleksologija] lära(n) om reflexerna (se reflex, sbst. 2); äv. om (i sht av den ryske psykologen V. M. Bechterev († 1927) utvecklad) fysiologisk-psykologisk teori enligt vilken de psykiska reaktionerna förklaras gm lagarna för reflexerna. SvUppslB 30: 1284 (1937). PsykPedUppslB 1495 (1945).
-LOGISK—40. adj. till -logi. PsykPedUppslB 1496 (1945).
Spoiler title
Spoiler content