SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1957  
RE- ssgr (forts.):
RE-RAFFINERA10040, i Sveal. äv. —32, -ing. (i fackspr.) med avs. på förorenad motorolja l. spillolja o. d.: raffinera (se d. o. 1 a) på nytt. Reraffinering av spillolja sparar miljoner. UNT 1940, nr 251, s. 1.
Spoiler title