SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1957  
REREPT, sbst.
Ordformer
(äv. -ptt)
Etymologi
[av ovisst urspr.]
(†) ett slags tyg; jfr RESEPT, sbst.3 KlädkamRSthm 1567—69 G, s. 1 b. 4 alnar Rereptt (åt var och en av kungens drängar). Därs. L, s. 68 b.
Spoiler title