SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1958  
RIBBENBAND, n.
Etymologi
[sannol. efter ett icke anträffat lt. ribbenbunt l. dyl. (motsv. t. rippenbund), av lt. ribbe (motsv. t. rippe), revben, o. bunt, ngt (hop)-bundet (av mlt. bunt; se BUNT, sbst.); senare leden i så fall ombildad med anslutning till BAND, sbst.1]
(†) snörning med parallella slag (liknande revbenen i en bröstkorg) kring fyrkula (se d. o. 1), tjänande att sammanhålla denna. När (vid tillvärkning av fyrkula) Säcken .. är (fylld med brännbart stoff,) slagen och igensydder, kommer han att streckas med Ribben- eller Snäckenband. Törngren Artill. 3: 137 (1795).
Spoiler title