SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1958  
RINDLÄDER rin3d~lä2der, n.; best. -dret.
Etymologi
[av t. rindleder, av rind, nötkreatur (av ett vgerm. hrinþ-, sannol. liksom HJORT o. REN, sbst.1, till roten i HORN), o. leder, läder (se LÄDER)]
(i sht i fackspr.) slätpressat läder av oxhud. ”Paris”-Handväska af brunt rindläder. Idun 1900, nr 16 1/2, s. 7. Östergren (1936).
Ssgr (i sht i fackspr.): RINDLÄDER- l. RINDLÄDERS-PRESSAD, p. adj. om oxhud: beredd till läder o. slätpressad. KatalÅhlénHolm 88: 292 (1924).
-VÄSKA. Smith KRanke 68 (1921).
Spoiler title
Spoiler content