SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1958  
RINFORZATO -a4l. -a4to, adv. o. sbst. n.; ss. sbst. best. -t, pl. -n.
Etymologi
[jfr t. rinforzato; av it. rinforzato, eg. p. pf. av rinforzare (se RINFORZANDO)]
mus.
I. adv.: med förstärkt styrka, med förstärkt forte; särsk. använt ss. föredragsbeteckning. Andersson (1845). 3NF (1932).
II. sbst.: del av musikstycke som utföres l. är avsett att utföras med förstärkt styrka; utförande av musik på detta sätt.
Spoiler title
Spoiler content