SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1959  
ROYALTY roj4elti1 l. -alti1, r. (Auerbach (1913) osv.), äv. (föga br.) n. (Sanden StålRom. 114 (1929), Thorén Äkt. 10 (1948)); best. -n resp. -t; pl. -ties -tis1.
Etymologi
[av eng. royalty, kunglig rättighet, av ffr. roialté (se ROYAUTÉ)]
(i sht i fackspr.) avgift som periodiskt erlägges till innehavaren av en viss tillgång för rätten att utnyttja tillgången; särsk. i pl., om sådan avgift erlagd vid skilda betalningstillfällen l. av skilda betalningsskyldiga. Auerbach (1913). England .. krävde (i början av 1900-talet) royalty på den (i Antarktis) utvunna valoljan. Ymer 1944, s. 195. Som motprestation (för äganderätten till vissa konstnärliga förebilder för masstillvärkning av bruksartiklar) har företaget att till konstnären utgiva, dels fast arvode och dels royalty. Form 1946, Omsl. s. 52. särsk.
a) avgift (utgående till ägare l. staten l. transportföretag) som erlägges av den som driver en gruva o. som beräknas efter mängden av bruten (l. bortfraktad) malm. Adelsköld Dagsv. 3: 175 (1900). Staten har i st. f. jordegarandel förbehållit sig en royalty af 3 öre per ton bruten råmalm (vid vissa norska gruvor). 2NF 38: 735 (1926). Sanden StålRom. 114 (1929).
b) avgift till patentinnehavare för rätten att utnyttja ett patent. KemT 1909, s. 24. Asea, som ägde Wenströms trefaspatent, tillerkändes ej föraktlig royalty. SvFolket 11: 207 (1940).
c) avgift som erlägges av förläggare till auktor (l. den som innehar dennes rätt) för ett litterärt l. musikaliskt värk (beräknad efter det antal exemplar av värket som försålts). För det av prisnämnden utsedda manuskriptet betalar förlaget 2000 kronor, vartill kommer gängse honorar i form av royalties. SvD(A) 1931, nr 80, s. 24. Monsieur Loti och signor Puccini (ha) funnit en outtömlig källa till royalties i Madame Chrysanthèmes och Madame Butterflys hjärtskärande öden. Hildén Michajlovič När 104 (1933).
Ssgr (i fackspr.): ROYALTY-LIKVID. likvid som erlägges ss. royalty. De Geer SvNatRiked. 1: 256 (1946).
-RÄTT, r. l. m. rättighet att åtnjuta royalty för ngt. Sanden StålRom. 28 (1929).
Spoiler title
Spoiler content