SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1960  
RUSTNINGSVÄRKE, n.
Etymologi
[sannol. ombildning av RUST-VÄRKE (se RUST-VÄRK, sbst.1), under anslutning till RUSTNING, sbst.2]
(†) (virke till) rustbädd; jfr RUST-VÄRK, sbst.1 1, 2. Grunden (till triviaiskolan är) redan .. med tjenligt rustningsvärke och Stjernlag af Timmer på pålar nedlagt. Sundelius NorrköpMinne 566 (1798).
Spoiler title
Spoiler content