SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1960  
RUTINJÄR, adj.; adv. -T.
Ordformer
(routinier 1833. rutiniär 1841)
Etymologi
[av fr. routinier, till routine (se RUTIN, sbst.1)]
(†) som har avseende på rutin(en); som avser att bibringa ngn rutin. SvLittFT 1833, sp. 254. Rutiniär öfning. Frey 1841, s. 55.
Spoiler title
Spoiler content