SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1961  
RÄLVÄG 3l~vä2g, äv. RÄLSVÄG räl3s~, äv. 3ls~, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(rail- 18251860. räl- 1852 osv. räls- 1899 osv.)
Etymologi
[jfr eng. railway; av RÄL o. VÄG. — Jfr RALLVÄG]
(numera bl. tillf.) för fordon avsedd bana av räls, rälsbana; rallbana, rallväg; särsk. om rälsbana inom industrianläggning o. dyl. l. om rälsbana av mer l. mindre provisorisk natur. En liflig tysk .. arbetade nu med att anlägga en railväg mellan Mölndals qvarnar och staden (dvs. Gbg), för att underlätta transporten. Bergman VSmSkr. 76 (1825); jfr a. Bohman Vettern 1: 141 (1834). Masugnsbron .. är försedd med två railvägar, den ena för malm och den andra för kol. JernkA 1858, s. 326. Den nya ångaren .. skall .. på provisorisk rälväg transporteras .. till Hornavan. TurÅ 1890, s. 177. BtRiksdP 1900, 4Hufvudtit. s. 77. — jfr JÄRN-RÄLVÄG. — särsk.
b) om rälsbana i gruva; särsk. om rallbana (där vagnar rulla nedåt av sin egen tyngd). JernkA 1825, 1: 350 (om rallbana i tysk gruva). Östergren (1937).
c) (†) i mer l. mindre bildl. anv. Det var, .. som kunde han icke hindra .. (ödets) framfart på den bestämda railvägen. Knorring Vänn. 1: 81 (1835). Dens. Förh. 3: 220 (1843).
Ssgr (†): (a) RÄLVÄGS-BANA, r. l. f. = -linje. JernkA 1840, s. 172 (1838).
(a) -INGENJÖR. ingenjör som sysslar med järnvägar o. järnvägsmateriel. JernkA 1838, s. 224.
(a) -LINJE. järnvägslinje. JernkA 1840, s. 167 (1838).
-SKENA, r. l. f. räl. JernkA 1848, s. 51.
(a) -STATION. järnvägsstation. Gosselman Sjöm. 2: 147 (1839).
(a) -SYSTEM. system av järnvägar. KrigVAH 1833, s. 206.
-VAGN. rälsgående vagn. JernkA 1838, s. 207 (1836). Därs. 1850, s. 26.
Spoiler title
Spoiler content