SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1963  
SACKARIMETRI sak1ari1metri4 l. 01004, l. SACKAROMETRI sak1arå1metri4 l. -rω1-, l. 01004, r. l. f.; best. -n l. -en.
Ordformer
(sackari- (sacchari-) 1866 osv. sackaro- (saccharo-) 1847 (: saccharometriskt), 1871 osv.)
Etymologi
[jfr t. saccharimetrie, saccharometrie, eng. saccharimetry, saccharometry, fr. saccharimétrie; bildat till lat. saccharon, nylat. saccharum, gr. σάκχαρ(ι), σάκχαρον, socker (se SOCKER), o. -METRI]
(i fackspr.) (läran om) bestämning av en lösnings sockerhalt. Saccharimetrien har för ändamål utrönande af halten af rörsocker i betor och råsocker. Detta utrönande kan ske 1) på mekanisk 2) på kemisk och 3) på fysikalisk väg. Liedbeck KemTekn. 506 (1866). 2SvUppslB (1952).
Avledn.: SACKARIMETRISK10040 l. 01040, l. SACKAROMETRISK10040 l. 01040, adj. [jfr t. saccharometrisch, eng. saccharimetric, fr. saccharimétrique] (i fackspr.) som utgör l. tillhör l. har avseende på sackarimetri. Pasch ÅrsbVetA 1847, s. 83.
Spoiler title
Spoiler content