SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1963  
SAJETT sajät4, r. l. f. (Dalin (1871) osv.) ((†) n. Beskow Bruksherrg. 61 (i handl. fr. 1717), HusgKamRSthm); best. -en; pl. (om olika sorter) -er.
Ordformer
(sagette 1927. sagetter, pl. 17301879. sajet (say-) 17061855 (: Sayetgarn). sajett (sai(j)-, say-) 1717 osv. sajetten- (saij-, say-) i ssgr 1661 (: Saijetten Strumpor)1890 (: Sayettengarn). sajetter (sai-), pl. 1718 osv. sayette (saij-) 16691927)
Etymologi
[jfr mnl. saeyet (holl. sajet), t. saiette, eng. sayette; av fr. sayette, diminutivbildning till saie (se SAJEN)]
(numera bl. i skildring av ä. förh.)
1) ett slags jämförelsevis tunt, sarsliknande ylletyg, vanl. av kamgarn l. halvkamgarn (o. stundom uppblandat med silke). VDAkt. 1706, nr 304. 1 Pavillon Sparlakan Bestående af 39 3/4 al. Randigt Saiett. HusgKamRSthm 1724—26, s. 1169. Uti Norrkiöping är .. Commissarien Harald Urlanders Fabrique som tilwärckar fina och grofwa Kläden, .. Rask, Sajet etc. Celsius HushAlm. 1743, s. 30. Kjellberg Ull 425 (1943; om ä. förh.). jfr: Sayette, kallas i Frankrike alla sorter ylletyger, om de ock i varpen äro blandade med silke. Synnerberg 2: 78 (1815).
Ssgr: A (numera bl. i skildring av ä. förh.): (1) SAJETT-GARN. (sajett- 1815 osv. sajetten- 1890) [jfr t. sayette(n)garn, fr. fil de sayette] ett slags tvinnat garn av fin kamull (som förr användes för framställning av sajett (i bet. 1)); äv.: halvkamgarn. Synnerberg 2: 78 (1815). Sagettgarn, Sayettgarn är = Halvkamgarn. Kjellin 922 (1927).
(2) -STRUMPA. (sajett- 1815. sajetten- 1661) [jfr t. sayettenstrumpf] (†) strumpa av sajettgarn. SthmStadsord. 1: 146 (1661; i pl.). Synnerberg 2: 78 (1815: Sayettestrumpor). jfr: Manfolckz Strumpor Bouraten .. Dito gemen Sayetten. Stiernman Com. 4: 647 (1686).
(1) -VÄVARE. man som vävde sajett. PH 2: 1499 (1739).
B (†): SAJETTEN-GARN, se A.
(1) -GRÄNG, n.? (-grenen) [senare ssgsleden sannol. av fr. grain (se grosgräng, gran, sbst.2)] noppig sajett? Tysk Ull och Sayetten grenen Swart och Coleur 40 Aln. Stiernman Com. 4: 646 (1686).
(2) -HANDSKE. (†) handske av sajettgarn. Stiernman Com. 3: 627 (1667; i pl.).
(1, 2) -SAJEN. sajen av sajettgarn, sajett. Stiernman Com. 4: 646 (1686).
-STRUMPA, se A.
Spoiler title
Spoiler content