SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1963  
SAJPA saj3pa2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING. Anm. Stundom användes [efter eng. siping] ss. vbalsbst. formen sajping. SvD(A) 1956, nr 93, s. 7.
Etymologi
[av eng. sipe, till sipe, liten inskärning i (bil)däcks slitbana, sannol. (med syftning på att vatten från en fuktig vägbana sipprar l. suges in i inskärningarna så att vägytan blir torr där däcken gått fram) till sipe, sippra, sannol. av feng. sīpian, blöta(s), till samma rot som föreligger i SIPPRA]
(i sht i fackspr.) vid framställningen förse slitbana på (däck) med små täta inskärningar på tvären (för att öka friktionen mot vägbanan); äv. i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv.; ss. vbalsbst. -ning äv. konkret, om sammanfattningen av sådana inskärningar på ett däck. Sajpade däck ger cirka 20 procent större dragkraft på hal väg. SvD(A) 1956, nr 93, s. 7. Numera har de flesta vanliga däcken .. sajpning. Därs. 1958, nr 337, s. 11.
Spoiler title
Spoiler content