SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1963  
SAJEN saj4en l. 32 l. SAJAN saj4an l. 32, äv. SEJAN säj4an l. 32, förr äv. SAJN l. SEJEN l. SAJE l. SAYE l. SOY, n. (BtFinlH 3: 231 (1549) osv.), äv. r. l. f. l. m. (TullbSthm 24/7 1557, BoupptSthm 1673, s. 735 b (: linnen Sain, möjl. ssg)); best. -et resp. -en; pl. (om olika sorter, numera bl. tillf.) = (Stiernman Com. 6: 528 (1718)).
Ordformer
(sagen 15481675. sagiellnn- i ssg 1590 (: sagielln(n) kiorthill). sagien(n) 1540 (: Halff Sagienn)1591. saiies- i ssg 1566 (: saiies vndh(e)r kiortil). saijendes- i ssg 1563 (: saijendes kiortler). sajan (sai(j)-, -ann) 1549 osv. saje- i ssg 1894 (: sajemakarnes, gen. pl. best.). sajen (sai(i)-, saij(i)-, say(i)-, -enn) 1527 (: sayens hat) osv. sajn (sai(j)n, sayn) 16391715. saye 18151870 (: Sayegarn). saym 16361687. seijen 1539 (: Seijens Hatter). sein (seijn) 1646c. 1675. sejan (seij-, seÿ-) 1539 (: Seijans Hattar)1894. seæn 1539 (: Seæns Hattar). soy 17491815. säijann (säÿan) 15821669. säijen (säyenn) 15551589. säijendh 1582. zaien (-nn) 15551674)
Etymologi
[fsv. saian, saijen, säian m. fl. former; liksom fnor. saen av mlt. saie, saien; jfr mnl. saey (holl. saaien), mht. sei (t. saye, soye, soy), feng. (o. eng.) say; av ffr. saie (fr. saie), mantel (av grovt tyg), sajen; jfr it. saia, span. saya, kjol m. m., port. saia, underkjol; sannol. av en avledn. av lat. sagum, mantel l. kappa av grovt ylletyg, av galliskt urspr.]
(om ä. förh.) om ett slags (importerat) finare ylletyg (i form av inslagskypert); jfr RASK, sbst.3, SAJETT 1, SARS. Skråordn. 312 (1546). Svart saijen till tröijer. G1R 23: 39 (1552). En (kjortel) aff suart dubbel saijen med ermer. FörtHertJohLösegend. 1563, s. 75; möjl. ssg; jfr DUBBEL, adj. 4. 19 alin enkill saijen. TbLödöse 85 (1588); möjl. ssg; jfr ENKEL 3 d. The ringere (bland borgerskapet) måge wäl lathe sigh nöije medh .. vllen, kamlott och sayen. Stiernman Com. 1: 355 (1589). (Sv.) Säyan. (Lat.) Est pretiosa vestis species vænum allata ab exteris. Schroderus Dict. 104 (c. 1635). Gemena blomerade Saijen. Stiernman Com. 6: 528 (1718). Synnerberg (1815). Rig 1938, s. 70 (om ä. förh.). jfr (†): Huskuntte saien (dvs. sajen från Hondschoote). TullbSthm 27/8 1580; jfr HUNDSKOTT. — jfr HALV-, HERREN-, PRINSEN-, RYSSLER-, SAJETTEN-SAJEN o. LIN-SAJN. — särsk. (†) i uttr. halvt sajen, halvsajen. HH XXXIII. 2: 57 (1549). KlädkamRSthm 1592 B, s. 69 b.
Ssgr: A (†): SAJE- l. SAYE-GARN. (saye-) [jfr t. sayegarn, fr. fil de saie] sajettgarn. Synnerberg (1815). Nisbeth 1543 (1870).
-MAKARE, se D.
B (om ä. förh.): SAJEN-BAND, -JACKA, -KJORTEL, -MAKARE, se D.
-SÄTTENI. (†) satängvävt sajen. TullbSthm 21/4 1548.
C (†): SAJENDES-KJORTEL, se D.
D (om ä. förh.): SAJENS-BAND. (sajen- 1583 osv. sajens- 1558 osv.) jfr band, sbst.1 29. TullbSthm 14/6 1558.
-BYXA, r. l. f. jfr byxa, sbst. 1 a; anträffat bl. i pl. BoupptSthm 1673, s. 1176 a (: Sains Böxor).
-FÖRKLÄDE~020. jfr förkläde 1. TbLödöse 19 (1587: saijens före kläde).
-FÖRLÅT~02, äv. ~20. BoupptSthm 1671, s. 685.
-HATT. [fsv. saians hatter; jfr mlt. saienshōt] OPetri Tb. 167 (1527).
-JACKA. (sajen- 1675 osv. sajens- 1566 osv.) 2SthmTb. 3: 312 (1566).
-KASACK. BtFinlH 4: 191 (1563: Saijans korss jacko).
-KJORTEL. (sajen- 1590 osv. sajendes- 1563. sajens- 1554 osv.) jfr kjol (2 o.) 3, 5. VgFmT I. 8—9: 89 (1554). 3 Saijens kiortlar .. ått wår N. förstinners pijgor. KlädkamRSthm 1586 B, s. 15 a.
-KLÄDNING. (†) dräkt av sajen; jfr klänning 1. BtÅboH I. 13: 290 (1638).
-KRAGE. jfr krage 2 a. 2SthmTb. 3: 312 (1566).
-KVINNOKJORTEL~1020. Skråordn. 312 (1546).
-LÅRFODER, pl. (†) benkläder (som skydda låren) av sajen; jfr lår-foder 1. BoupptSthm 1680, s. 20 a (: Sains lårfoder).
-MAKARE. (saje- 1894. sajen- 1676 osv.) [jfr t. sayenmacher] man som vävde sajen. BoupptSthm 1676, s. 487 a (: Sainmakare; om förh. i Danzig). Hildebrand Medelt. 1: 711 (1894; om förh. i Hamburg på 1600-talet).
-SPARLAKAN~020. BoupptSthm 1670, s. 1270.
-TRÖJA. [fsv. saians tröia] 2SthmTb. 1: 64 (1545).
-UNDERDRÄKT. (†) om underbyxor av sajen. ArkliR 1561, avd. 29.
-UNDERKJORTEL~1020. (sajens- 1555 osv. sajes- 1566) KlädkamRSthm 1555 D, s. 32 a. 2SthmTb. 3: 316 (1566: saiies (möjl. skrivfel för saiiens) vndh(e)r kiortil).
-YLLENSKJORTA. (†) skjorta av sajen. BoupptSthm 1680, s. 167 a (1659: Sains Yllenskiorta).
-YLLENS-TRÖJA. (†) om ylleplagg av sajen till beklädnad av överkroppen. BoupptSthm 1672, s. 144 a.
E (†): SAJES-UNDERKJORTEL, se D.
Spoiler title
Spoiler content