SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1965  
SAPPERMENSKAD, p. adj.
Etymologi
[jfr sv. dial. (Finl.) sappermenskade; utvidgning av SAPPERMENSK(A) (jfr SAKRAMENTSKAD) l. eufemistisk ombildning av SAKRAMENTSKAD]
(†) sakramentskad. (Jag) bör ej vårda mig att taga uti med en sådan sappermenskad svinpels. Zedritz 3: 25 (1835).
Spoiler title
Spoiler content