SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1965  
SARKO- sar1ko- l. -kω-, i ord vars senare leds första stavelse är obetonad äv. 01—.
Ordformer
(förr äv. -co-)
Etymologi
[ytterst av gr. σαρκο-, ssgsform till σάρξ (gen. σαρκός), kött. — Jfr SARKASM, SARKOD, SARKOM]
i ssgr: kött-.
Ssgr [i allm. med motsvarigheter l. förebilder i t., eng. o. fr.]: SARKO-BLAST -blas4t, r.; best. -en; pl. -er. [till gr. βλαστός, grodd (se idio-blast)] med. o. biol. (epitelliknande) modercell till muskelcell. Sundberg (1926).
-FAG, se d. o. —
-KARCINOM10104. patol. svulstbildning som utgöres av både sarkom o. kräfta. Sundberg (1926).
-LEMMA -läm4a, n.; best. -at; pl. -ata, äv. -an; äv. (numera föga br.) -LEM -lä4m, n. (-lem 1860. -lemm 19261959. -lemma 1861 osv.) [ytterst till gr. λέμμα, skal, till λέπειν, skala] anat. tunn hinna som omger muskeltråd. Thorell Zool. 1: 200 (1860).
-LOGI1004 l. 0104 (i fackspr.) om den del av anatomien som handlar om de mjuka kroppsdelarna. Andersson (1845).
-LOGISK1040. (i fackspr.) adj. till -logi. Andersson (1857).
-LYS -ly4s, r.; best. -en. [ytterst till gr. λύσις, upplösning (se dialys)] med. om muskelcellers upplösning. Sundberg (1926).
-PLASMA1040, n. l. r. l. f. anat. om den del av muskelcellernas protoplasma som icke är utbildad till kontraktil substans. Broman Männ. 1: 99 (1925).
-PLAST -plas4t, r. l. m.; best. -en; pl. -er. [till gr. πλάστης, formare, till πλάσσω (se plastisk)] (numera mindre br.) = -blast. Hygiea 1861, s. 234. Wernstedt (1959).
Spoiler title
Spoiler content