SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1965  
SCHAH ʃa4, m.; best. -en ʃa4en, stundom ʃa4hen, stundom -n (LoW (1911)), förr äv. i best. anv. utan slutart. (Barckhusen); pl. -er ʃa4er, stundom ʃa4her, äv. 32, förr äv. SCHAK, sbst.2, l. SCHACK, sbst.3, m.; best. -en; pl. -er (Weste FörslSAOB (c. 1815)).
Ordformer
(kiää 1667. schach 16141819. schack (sshack) 16691871. schah (shah, sjah) 1819 osv. schak 18411891)
Etymologi
[jfr t. schah, eng. shah, ry. šach; av pers. šāh (se SATRAP). — Jfr SCHACK, sbst.1]
(titel för) monark i Persien (Iran) l. i Afghanistan, förr äv. i Indien; särsk. i sg. obest., ss. bestämning till ett omedelbart följande l. föregående personnamn. (Konung i Persien) war .. å then Tijden iagh ther wistades een mächta from och vngh Herre, benemdh Kiää Abasz. Kiöping Resa 46 (1667). Den Persianiske Schach warder (i brev från ryske tsaren) Titulerat som Kongen i Danmarck för een Brodher och Nabohr. Barckhusen Cotossichin 42 (1669). På samma maneer (som till turken) förskickes och bref från Muscou till den Indianiske Sshacken. Därs. Schacken eller Persianiska Kejsaren ser ej eller gerna, at så stor myckenhet Silke går årligen med Caravanen genom Turkiet .. til Medelhafwet. König LärdÖfn. 5: 211 (1747). (Den persiske) Ambassadören .. närmade sig med svårighet tronen, steg uppför de åtta trappstegen och överlämnade från sin herre schahen sitt kreditivbrev. Lagergren Minn. 9: 297 (1930). SvUppslB 20: 1119 (1934; i Afghanistan). Riza schah tog kraftfulla initiativ till att förvandla Persien till en modern, europeiserad nationalstat. 2SvUppslB 22: 801 (1952). Shah Abbass lät flytta hela den armeniska, kristna befolkningen från gränsstaden Julfa till Esfahan kring år 1600. DN(A) 1964, nr 337, s. 14. jfr (†, sammanskrivet med ett följande personnamn): Konungen i Persien Schach-Thamas (dvs. schah Tahmasp I). Petreius Beskr. 2: 97 (1614).
Spoiler title
Spoiler content