SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1967  
SEPTIKTANK säp3tik~taŋ2k, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(äv. septictank, septik tank)
Anm. Tidigast o. alltjämt ofta användes i samma bet. det rent eng. uttr. septic tank (pl. septic tanks). SD 1906, nr 275, s. 12 (: septic tanks, pl.). IllSvOrdb. (1964).
Etymologi
[av eng. septic tank, av septic, som åstadkommer förruttnelse (se SEPTISK), o. tank, tank (se TANK)]
(i fackspr.) i ledning för avloppsvatten: behållare avsedd för avskiljning (o. förruttning) av organiskt slam; jfr SEPTISK 1. Septik tank för rening av avloppsvattnet från vattenklosetter förlägges i källare eller frostfritt skyddad under jorden. Bildmark Entrepr. 233 (1921). Om septiktankar finnas i ett samhälle, böra .. de bli föremål för regelbunden besiktning. Wirgin Häls. 2: 166 (1931). TurÅ 1954, s. 308.
Spoiler title
Spoiler content